Workshops (2 h - 1/2 dag - 1/1 dag)

* Föreläsningarna kan utvidgas till workshops

   och blir då upp till en dag långa.

* Kreativt tänkande (utbildning & problemlösning)

1 Intro om hur industrialismen förändras och försvinner

2 Intro om hur hjärnan och tänkandet fungerar

3 Vi testar ett kreativt verktyg

4 Vi använder det kreativa verktyget på det problem/

   frågeställning som ni vill jobba med

5 Nytt kreativt verktyg och ny omgång med ert

   problem/frågeställning (eller ett nytt problem) osv

Ovan är en skiss

att utgå utifrån. Välj mellan 1 2 3 4 5, och få en specialdesignad workshop.

kontakta: workshop@stahlberg.com

?

Föreläsning + workshop = utbildning

 

Alla föreläsningar går att genomföra på 45-60 min.

Om du vill ha lite djupare kunskap inom området

   tar en föreläsning ca 2 tim.

Föreläsningarna kan också utvidgas med workshops

   och blir då från en halv dag till en dag långa.

Det finns en djupare kunskap inom varje ämne som kan

   (special) designas som företagsintern utbildning om så önskas.

En del finns också som återkommande öppna kurser som

   annonseras här på www.stahlberg.com :

      * No Bullshit leader   * No Bullshit creativity