Kreativt tänkande

Försprång i affärer

...ger dig

ANNORLUNDA DET OTÄNKTA

HOPPA UT UR SYSTEMET

HJÄRN- och TÄNKARKUNSKAP

 

Kreativt tänkande baseras på hur vår hjärna och

vårt tänkande fungerar på neuron- och synapsnivå.

Du måste förstå detta för att kunna bryta med dina

invanda tankemönster. Både på ett medvetet och ett undermedvetet plan. Du har i hela ditt liv (tom nu)

låtit din hjärna fritt skapa mönster som den dagligen återanvänder. Utan att du tänker på det.

 

Detta gäller både på ditt jobb och privat. Visst går

det att stänga ned mönster hjälpligt med droger,

men bättre är specialutvecklade kreativa tankeverktyg.

 

Kreativt tänkande är att kunna tänka det otänkta

   när DU vill.

Kreativt tänkande är att tankemässigt veta hur du

   hoppar ur systemet och är kreativ på beställning.

Kreativ tänkande är att förstå hur din hjärna och

   tänkande fungerar, så du kan styra det, dit du vill.

Kreativt tänkande är inte brainstorming, sex

   tänkande hattar, Triz/Tips mfl system. De är

   problemlösningssystem. Inte verktyg som tar

   dig ut på ny otänkt mark.

SKAPA NYTT SÄLJ ANNORLUNDA

LED KREATIVT UTVECKLA PERSONALEN

ANVÄND ALLAS HJÄRNOR

 

Att förstå värdet av att ständigt kunna få kreativa och annorlunda idéer. Att låta det genomsyra hela organisationen, inte bara R&D. Att skapa incitament för den enskilda medarbetaren att våga och kunna tänka kreativt och nyskapande. Att skapa KPI som mäter chefers kreativitetsnivå och inte bara deras effektivitet.

 

Om du låter kreativt tänkande löpa som en röd tråd

genom hela företaget - organisationen - avdelningen

så skapar du ett försprång i dina affärer, gentemot dina konkurrenter. Du vinner.

 

Försprång i affärer är ingen separat händelse,

   utan ett tänk som finns i alla led och på alla plan.

Försprång i affärer tar dig till marknadstoppen.

Försprång i affärer tvingar dina konkurrenter att

   först ta hänsyn till vad du gör, innan de agerar.

Försprång i affärer bygger på annorlunda

   tänkande.

Försprång i affärer är inte problemlösning, utan

   istället möjlighetsskapande och framgångsinriktat.