Foto: Anders Roos

PA Ståhlberg är grundare och ägare av Kreativitet &

Visioner vilket han startade 1995.

 

Träffade i 7:e klass, genom idrotten, sin blivande mentor

och lärare i mental träning, Sven Malmberg, OS-löpare

400, 800 m och pionjär inom mental träning i Sverige.

 

Utbildad lärare och pedagog vid Göteborgs och Lunds  Universitet. Har erbjudits forskarutbildning inom kognition

och kreativitet av både svenska och utländska universitet

men konsekvent tackat nej. "Universitet är inte särskilt kreativa miljöer!". "Är för mycket entreprenör för att bli

en bra professor", säger PA.

 

Har en mångfacetterd arbetslivserfarenhet som innehåller

bla: chef, nordenansvarig, marknadsförare, företagare,

säljare eventarrangör, lärare för värstingar, tågklarerare, pedagogisk konsult, biografmaskinist, teater, författare

och tänkolog (thinknician på engelska).

 

Arbetar inom kunskapsområdet hur hjärnan, tänkandet

och kroppen fungerar tillsammans. Med kunskap från bl.a.: kognition NLP, flow, autogen träning, tankestilar, intuition, andningskontroll, meditation, hypnos, syntetiserad lycka mfl.

 

Har skapat Tänkologutbildningen, en utbildning om hur

man skapar, leder, och inspirerar en kreativ kultur. Har

spetskunskap om hur hjärnan fungerar och hur de mekanismer som styr vårt tänkande bildar beteende-

och tankemönster som vi har (mycket) svårt att bryta

eller ta oss ur.

 

Har skapat en egen unik verktygslåda för att kunna tänka

det otänkta, dvs annorlunda och mönsterbrytande. Har till detta designat ett ledarskapstänk som stödjer kreativ utveckling från praktisk till strategisk nivå. Hela vägen

från Brain to business.

- Speaker-pdf  Download