?

Föreläsning + workshop = utbildning

 

Alla föreläsningar går att genomföra på 45-60 min.

Om du vill ha lite djupare kunskap inom området

   tar en föreläsning ca 2 tim.

Föreläsningarna kan också utvidgas med workshops

   och blir då från en halv dag till en dag långa.

Det finns en djupare kunskap inom varje ämne som kan

   (special) designas som företagsintern utbildning om så önskas.

En del finns också som återkommande öppna kurser som

   annonseras här på www.stahlberg.com :

      * No Bullshit leader  * No Bullshit creativity