Kreativitet är den mest värdefulla egenskap du

kan ha med dig ut i dagens globala affärsvärld

 

De andra konkurrerar inom sina områden

Du skapar business